Till sidans huvudinnehåll
Foto av en statyn Poseidon sedd bakifrån framför en Aveny.

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också även aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Våra verksamheter

Socialförvaltningen Centrum stöttar familjer och individer för ett tryggt och självständigt liv och ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar.

Så behandlar vi personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur socialförvaltningen Centrum hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Socialtjänstrapport

Socialtjänstrapporten innehåller statistik från individ- och familjeomsorgen under 2022, med jämförelser bakåt i tiden. Den omfattar sex områden: Ekonomiskt bistånd, Barn och unga, Våld i nära relationer, Kriminalitet, Missbruk och Hemlöshet.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i socialnämnden Centrum.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från socialnämnden Centrum.

Aktuellt från socialförvaltningen Centrum

Person i luvtröja sitter och lutar huvudet mot knäna.

Ny rapport mäter våld i göteborgarnas partnerrelationer

2023-06-21

SOM-undersökningen om våld i nära relationer mäter göteborgarnas upplevelser av våld i sina partnerrelationer. Kvinnor och HBTQI-personer är extra utsatta grupper.

Foto: Lo Birgersson

Så kan vi arbeta med risk- och skyddsfaktorer

2023-08-17

Risk - och skyddsrapporten kommer från Kompetenscentrum främjande och förebyggande, en utbildningsverksamhet inom Göteborgs Stad med fokus på barn och unga. Resultat i rapporten visar bland annat på v…

${loading}