Till sidans huvudinnehåll

Miljöstyrning


Miljöförvaltningen driver på stadens arbete med att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Bland annat stöttar vi stadens andra förvaltningar och bolag i deras miljö- och klimatarbete.

Miljöförvaltningen samordnar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Målbilden är att Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030.

I miljöförvaltningens uppdrag ingår att samordna och rapportera om stadens miljötillstånd och att ta fram underlag för politiska beslut som är baserade på den senaste kunskapen från forskning, mätningar och analyser. Genom att Göteborgs Stad arbetar kontinuerligt med systematiskt miljöarbete i ett gemensamt miljöledningssystem kan miljöförvaltningen följa upp och stötta Göteborg Stads förvaltningar och bolags arbete med att nå miljömålen.

Miljö- och klimatprogram – för naturen, klimatet och människan

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram fokuserar på de största utmaningarna för en ekologiskt hållbar stad. Programmet gäller för åren 2021-2030 och är det övergripande styrande dokumentet.

Programmet innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet, samt sju tvärgående strategier. Miljöförvaltningen sammanställer information till programmets indikatorer och rapporterar till kommunfullmäktige vartannat år.

Miljö-och klimatprogrammets webbplats

Miljö- och klimatprogrammet har en egen webbplats: Miljö och klimat Göteborg 2030

Fler program och planer – för en ekologiskt hållbar stad

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder, ett stort engagemang och att staden samverkar med andra aktörer som akademi, näringsliv och medborgare. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens alla verksamheter.

Läs mer på sidan om Program och planer för miljö och klimat

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöstyrning så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}