Till sidans huvudinnehåll

Rapporter, blanketter, luftdata, faktablad, kartor

Miljöförvaltningens karta

Miljöförvaltningen har en publik och öppen karta. Där kan du se trafikbuller, luftkvalitet, mätstationer för luft samt värmepumpar.
${loading}