Till sidans huvudinnehåll

Mötestider i miljö- och klimatnämnden


Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat?

Prenumerera på nämndhandlingar

Under Nämndhandlingar hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.

Datum för nämndsammanträden 2023

Sammanträdena är på tisdagar och börjar vanligtvis klockan 14.30

17 januari
7 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Vara med på nämndmöte?

Allmänhet som önskar närvara vid nämndens sammanträde ska anmäla sitt intresse till namnd@miljo.goteborg.se senast två dagar innan mötet. Nämnden tar beslut om närvarorätt under punkten ”Närvarorätt” (se aktuell dagordning). Antalet platser är begränsat.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}