Till sidans huvudinnehåll

Mötestider i miljö- och klimatnämnden


Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat?


Prenumerera på nämndhandlingar

Under Nämndhandlingar hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.

Datum för nämndsammanträden 2024

Sammanträdena är på tisdagar och börjar vanligtvis klockan 14.30

23 januari
13 februari
19 mars
23 april
21 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}