Till sidans huvudinnehåll
Miljöförvaltningens huvudentré på Gårdavägen 2. Ett hus i brunt tegel med en gata framför och en cyklist som passerar. Solen skiner och reflekteras i asfalten framför cyklisten. Bakom hustaket skymtar flera nybyggda skyskrapor mot en blå himmel.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt.

Organisation och ledning

Miljöförvaltningen har drygt 260 anställda och är organiserad i tre olika verksamhetsavdelningar och fyra stödavdelningar. I förvaltningsledningen ingår direktören och samtliga avdelningschefer.

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Så behandlar vi personuppgifter

Miljöförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. På den här sidan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i miljö- och klimatnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från miljö- och klimatnämnden.

${loading}