Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Organisation och ledning i kulturförvaltningen


Kulturförvaltningen leds av kulturnämnden i Göteborgs Stad och är organiserad i sex avdelningar: Göteborgs bibliotek och kulturhus, Göteborgs museer och konsthall, Kultur och samhällsutveckling, Ekonomi, Stab samt HR och Kommunikation. Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda.

Förvaltningsledning

Kulturförvaltningen leds av förvaltningsdirektören och i ledningen ingår också avdelningscheferna.

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Verksamhetsstöd

Ulf Hörstam, enhetschef för IT och digitalisering
Telefon: 031-368 32 01
E-post: ulf.horstam@kultur.goteborg.se

Jenny Johansson, kommunikationschef
Telefon: 031-368 36 43
E-post: jenny.johansson@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, avdelningschef HR och kommunikation
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Rolf Eckermark, tf avdelningschef Ekonomi
Telefon 031-368 77 89
E-post: rolf.eckermark@kultur.goteborg.se

Avdelningar

Kulturförvaltningens verksamhet är indelad i tre avdelningar: Göteborgs bibliotek och kulturhus, Göteborgs museer och Konsthall samt Stab, kultur och samhällsutveckling.

Göteborgs bibliotek och kulturhus

Avdelningen Göteborgs bibliotek och kulturhus arbetar med fysiska och digitala media och bjuder på programverksamhet för, av och med göteborgaren och andra tillresta besökare.

Avdelningen omfattar stadens samtliga folkbibliotek, Stadsbiblioteket vid Götaplatsen, servicestationer och två eldrivna bokbussar. Kulturhusen som ingår i avdelningen är: Kulturhuset Bergsjön, Kulturhuset Blå Stället, Kulturhuset Kåken, Frölunda Kulturhus och Frilagret. Arrangemangen Kultursommarjobb, Skolbio Göteborg, Instrumentförrådet, Kulturnatta, Sommarunderhållningen, Speldags och Medborgarskapsceremonin hör också till avdelningen.

Jonna Ulin, avdelningschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se

Göteborgs museer och konsthall

Göteborgs museer och konsthall ansvarar för den publika verksamheten vid Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs Konsthall. Därtill finns omfattande samlingar och arkiv, samt en enhet för kulturmiljö som agerar remissinstans samt gör inventeringar och utför uppdrag inom kulturmiljö och arkeologi.

Britta Söderqvist, avdelningschef
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Stab, kultur och samhällsutveckling

Avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande arbete med kulturstrategiska frågor inklusive kultur i stadsutveckling och för det utökade demokratiuppdraget.

I avdelningen ingår Kulturstöd, Filmkontoret, Göteborg Konst och Kulturstrategiska enheten.

Sofia Lubian, avdelningschef
Telefon: 031-368 32 02
E-post: sofia.lubian@kultur.goteborg.se


Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kulturförvaltningen via telefon, e-post eller kontaktformuläret. Vid besök, var vänlig ta kontakt i förväg.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

Relaterad information

Hantverk, Frilagret. Foto: LOB

Kulturförvaltningens verksamheter

Läs mer om våra verksamheter.

${loading}