Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Kulturförvaltningens vision och verksamhetsidé


Visionen berättar vad vi vill uppnå. Den uttrycker ett önskat och idealt tillstånd som vi gemensamt arbetar för.

Vår vision

I kulturförvaltningen är vår gemensamma vision:

  • Genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv formas en attraktiv stad av och för människor från hela världen.
  • Vi är den öppna staden som sätter kulturen och konsten i centrum.
  • Göteborg är staden som ger alla rätt att delta i kulturlivet.
  • Här skapas utmanande kulturella arenor där alla får plats.

Hållbar stad — öppen för världen

Visionen för kulturförvaltningen togs fram som en del i Göteborgs Stads kommunikationsstrategi 2014. Denna vision stödjer den gemensamma visionen för hela staden som är Hållbar stad – öppen för världen.

Presentationsfilm Hållbar stad öppen för världen, svensk text, kort version 1:32 min

Kulturprogrammet

Göteborgs kommunfullmäktige antog 2013 ett kulturprogram för Göteborgs Stad som visar hur Göteborg i ett långsiktigt perspektiv ska utvecklas till en hållbar och ledande stad för konst, kultur och evenemang. I kulturförvaltningen arbetar vi med kulturprogrammet genom att mål och aktiviteter i våra verksamhetsplaner stödjer och utvecklar programmets inriktningar.

Göteborgs Stads kulturprogram i sin helhet

Arbetet bakom Göteborgs Stads kulturprogram

Kulturförvaltningens förhållningssätt

Hur vi agerar när vi möter göteborgarna och varandra kan både bygga eller rasera förtroendet på ett ögonblick. Det vi gör påverkar här och nu. Göteborgs Stad har därför fyra förhållningssätt som gäller för hela staden, inklusive kulturförvaltningen, som vägleder oss i hur vi agerar och bemöter varandra, våra brukare och besökare. Förhållningssätten ingår i vår planering på alla nivåer och följs upp regelbundet.

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för

Vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum. Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett göteborgarens bakgrund eller stadsdel.

Vi bryr oss

Vi sätter oss in i göteborgarens livssituation och engagerar oss i göteborgaren och vårt uppdrag. Vi tar ansvar för det vi gör.

Vi arbetar tillsammans

Vi samarbetar och samverkar med andra aktörer i och utanför Göteborg för att kunna ta ett helhetsgrepp på göteborgarnas alla behov och rättigheter. Det ska också vara självklart att de som vi är till för är med och påverkar.

Vi tänker nytt

Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför är utveckling och nytänkande en ständigt närvarande fråga i verksamheten. Vi ska hitta nya lösningar inom ramen för våra resurser och de uppdrag vi har.

Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kulturförvaltningen via telefon, e-post eller kontaktformuläret. Vid besök, var vänlig ta kontakt i förväg.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

${loading}