Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Mötestider i kulturnämnden


Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare under den första halvtimmen.

Kulturnämnden har beslutat om vissa begränsningar för allmänhetens närvaro: 

Allmänheten erbjuds att närvara digitalt vid sammanträdena. Det går bra att lyssna på nämndens diskussioner och beslut under hela sammanträdet.

Under en särskild punkt på föredragningslistan (Frågor till nämnden från allmänheten) går det dessutom bra att ställa frågor. Frågestunden är 30 minuter.

Föranmälan krävs senast tre arbetsdagar före sammanträdet, oavsett om du har en fråga eller önskar lyssna på mötet. Nämndens sammanträdestider ser du här nedan. För att anmäla ditt deltagande samt få tillgång till möteslänk, kontakta sammantrade@kultur.goteborg.se

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden under 2023 sker på följande datum:

Måndag 30 januari kl. 15:00 

Fredag 10 februari kl. 14:00 (Årsrapport 2022)

Onsdag 22 februari kl. 14:00 (Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023)

Måndag 27 mars kl. 14:00

Måndag 24 april kl. 14:00 (Delårsrapport mars och Verksamhetsnomineringar 2024)

Måndag 22 maj kl. 14:00

Måndag 19 juni kl. 10:00

Måndag 28 augusti kl. 14:00

Måndag 25 september kl. 14:00 (Delårsrapport augusti)

Måndag 23 oktober kl. 14:00

Måndag 27 november kl. 14:00

Måndag 18 december kl. 14:00 (Budget 2024)

Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om kan du kontakta kulturförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

${loading}