Till sidans huvudinnehåll

Mötestider i kulturnämnden


Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare under den första halvtimmen.

Allmänheten erbjuds att närvara digitalt vid mötena. Det går bra att lyssna på nämndens diskussioner och beslut under hela sammanträdet, och under en särskild punkt på föredragningslistan (Frågor till nämnden från allmänheten) går det dessutom bra att ställa frågor. Frågestunden är 30 minuter.

För att närvara digitalt måste du föranmäla dig senast tre arbetsdagar före sammanträdet (onsdag veckan före, om sammanträdet äger rum en måndag). Detta oavsett om du har en fråga eller önskar lyssna på mötet. Nämndens sammanträdestider ser du här nedan. För att anmäla din närvaro samt få tillgång till möteslänk, kontakta sammantrade@kultur.goteborg.se

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden 2024

Måndag 22 januari kl. 14:00 

Fredag  9 februari kl. 14:00 (Årsrapport 2023)

Måndag 26 februari kl. 14:00 (Verksamhetsplan 2024)

Måndag 25 mars kl. 14:00

Måndag 22 april kl. 14:00 (Delårsrapport mars 2024)

Måndag 27 maj kl. 14:00

Måndag 17 juni kl. 14:00

Måndag 26 augusti kl. 14:00

Måndag 23 september kl. 14:00 (Delårsrapport augusti 2024)

Måndag 21 oktober kl. 14:00

Måndag 25 november kl. 14:00

Måndag 16 december kl. 14:00 (Budget 2025)

Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om kan du kontakta kulturförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

${loading}