Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Budget och årsrapport för kulturnämnden


Här hittar du kulturförvaltningens budget och årsrapport. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med och hur pengarna ska användas. I årsrapporten beskriver och analyserar förvaltningen resultatet.

Budget

Politikerna i kommunfullmäktige och kulturnämnden beslutar om den budget som styr kulturförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året liksom hur pengarna ska fördelas.

Här hittar du kulturnämndens budget för 2019, 2020, 2021 och 2022.

Kulturnämndens budget 2022

Kulturnämndens budget 2021

Kulturnämndens budget 2020

Kulturnämndens budget 2019

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den förklaras det ekonomiska utfallet och hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten. Kulturförvaltningen beskriver även hur långt man har nått i att uppfylla målen och man gör en analys av resultatet.

Här hittar du kulturnämndens årsrapporter för 2019, 2020 och 2021.

Kulturnämndens årsrapport 2021

Kulturnämndens årsrapport 2020

Kulturnämndens årsrapport 2019

Kontakta kulturförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta kulturförvaltningen via telefon, e-post eller kontaktformuläret. Vid besök, var vänlig ta kontakt i förväg.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Östra Hamngatan 16

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966917535779988,57.709461801548784] }, "properties":{ "title":"Kulturförvaltningen", "content":"Östra Hamngatan 16" } }]

Postadress

Östra Hamngatan 16, plan 4
411 09 Göteborg

${loading}