Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Stadsbiblioteket entré, foto Frida Winter

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för att driva stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i Göteborg. Nämnden sammanträder cirka tio gånger per år och de flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i kulturnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kulturnämnden.

Budget och årsrapport

Här hittar du kulturförvaltningens budget och årsrapport. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med och hur pengarna ska användas. I årsrapporten beskriver och analyserar förvaltningen resultatet.

Nämndens uppdrag

Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i Göteborg. Nämnden har också ansvar för Göteborgs Stads museiverksamhet och för stora delar av den gemensamma biblioteksverksamheten.

Mötestider

Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare under den första halvtimmen.

Relaterad information

Namnsättning av gator

Kulturnämndens namnberedning arbetar med att ta fram förslag till vad våra stadsdelar, trafikleder, gator, broar, hamnar, parker, torg och vägar ska heta. Förslagen läggs fram till kulturnämnden för beslut. I namnberedningen sitter ledamöter för de politiska partierna.

${loading}