Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för Kretslopp och vatten

I förvaltningsledningen ingår förvaltningsdirektören, avdelningschefer och stabschefer.

Förvaltningsledningen består av:


Marianne Erlandson - Förvaltningsdirektör 031-368 74 66 marianne.erlandson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Christer Bergman — Ekonomichef 031-368 74 01 christer.bergman@kretsloppochvatten.goteborg.se

Emma Hansryd - Chef för Strategisk samordning 031-368 70 37 emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se

Hilda Kraamer - Chef för avfallsavdelningen 031-368 27 30 hilda.kraamer@kretsloppochvatten.goteborg.se

Anna Lanne Davidsson — Chef för Projekt och utveckling 031-368 71 60 anna.davidson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Reidar Nilsson - Chef för HR-staben (Human Resources, arbetar med personalfrågor) 031-368 27 23
reidar.nilsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Josefin Lundberg Abrahamsson - Chef för dricksvattenproduktionsavdelningen 031-368 70 34 josefin.lundberg.abrahamsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Mattias Lysell - Chef för Verksamhetsstöd 031-368 71 67 mattias.lysell@kretsloppochvatten.goteborg.se

Mats Göransson — chef för Kundnära tjänster 031-368 55 56 mats.goransson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Andreas Severinsson — Chef för Stadsutveckling 031-368 27 02 andreas.severinsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Ola Stenman - Chef för IT-staben 031-368 27 14 ola.stenman@kretsloppochvatten.goteborg.se

Fredrik Torstensson - Chef för ledningsnätsavdelningen 031-368 70 33 fredrik.torstensson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Helena Wall - Chef för kommunikationsstaben 031-368 72 67 helena.wall@kretsloppochvatten.goteborg.se

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}