Till sidans huvudinnehåll

Nu tar vi hand om era synpunkter på de nya avfallsföreskrifterna


Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering har varit på utställning. Nu tar vi hand om de synpunkter som kom in under utställningsperioden och vi kommer att ta fram ett slutgiltigt förslag som kommunfullmäktige kommer att besluta om under hösten.

Avfallsföreskrifterna behöver ändras inför 2024 mot bakgrund av lagändringar och domar på avfallsområdet som bland annat gäller kommunalt insamlingsansvar för förpackningar, vem som får transportera kommunalt avfall till återvinningscentralen, obligatorisk matavfallinsamling och att matavfall ska skiljas från förpackningar. Utöver detta ändrar vi också för att förtydliga och förbättra föreskrifterna.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ansvara för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och från verksamheter samlokaliserade med hushåll när dessa har valt kommunal insamling. Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall träder i kraft den 1 januari 2024 och kravet på fastighetsnära insamling träder i kraft den 1 januari 2027.

Vem som får transportera kommunalt avfall till återvinningscentralen

En dom i Mark- och miljödomstolen innebär att Kretslopp och vatten behöver se över hur transporter till återvinningscentraler går till. Det behöver bli tydligare vem som får transportera kommunalt avfall till återvinningscentralerna. Förslaget innebär att hushåll får större möjlighet att ta hjälp av andra för att köra avfall till återvinningscentralen.

Obligatorisk matavfallsinsamling

Från och med den 1 januari 2024 ska hushållen sortera ut matavfall och kommunerna ska tillhandahålla ett insamlingssystem för matavfall från hushåll. Kretslopp och vatten planerar att införa detta stegvis för villahushållen och samordna det med förpackningsinsamlingen.

Matavfall ska skiljas från sin förpackning

Det nya kravet är lagstadgat och gäller hushåll så väl som verksamheter. Eftersom Kretslopp och vatten inte har möjlighet att ta emot förpackat matavfall gör vi det möjligt för verksamheter att använda privata företag för att transportera och behandla det förpackade matavfallet. Detta kan exempelvis vara aktuellt för butiker där större mängder förpackat matavfall uppstår.

Vårt nya förslag till avfallsföreskrifter

Kretslopp och vattennämnden ställer ut ett förslag till föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs stad som ska ersätta nuvarande avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifterna innehåller följande rubriker:

 • Inledande bestämmelser
 • Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar 
 • Förutsättningar för hämtning av avfall under kommunalt ansvar  
 • Hämtningsområde och hämtningsintervall för avfall under kommunalt ansvar
 • Åtgärder om inte föreskrifter följs
 • Särskilt om verksamheters avfall under kommunalt ansvar
 • Annat avfall än verksamheters avfall under kommunalt ansvar                    
 • Undantag för avfall under kommunalt ansvar
 • Ikraftträdande
 • Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall
 • Bilaga 2. Hämtningsintervall för fastighetsnära insamling   

Här är förslaget till nya föreskrifter

Läs förslaget till nya avfallsföreskrifter här.

Den 20 augusti gick tiden ut för att lämna synpunkter på förslaget till nya synpunkter.

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}