Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp


Bor du utanför stan och har enskilt vatten och avlopp? Undrar du över Göteborgs Stads planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp? Vi tar nu fram en vattentjänstplan som visar i vilka områden kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut inom de närmaste åren.

Här kommer du så småningom att hitta samrådsförslaget till Göteborgs Stads vattentjänstplan.

De tre huvuddelarna i Göteborgs Stads kommande vattentjänstplan

Den allmänna VA-anläggningen – I denna del beskriver vi översiktligt dagens kommunala VA-anläggning och hur den fungerar. Här står det hur vi jobbar med långsiktig planering för standard och funktion, hur vi jobbar med skyfallsanpassning av VA‑anläggningarna och hur VA‑frågorna integreras i stadsplaneringen.

VA-utbyggnadsområden - Här beskriver vi Kretslopp och vattennämndens VA‑utbyggnadsplan för 2022–2026 i stora drag. Här står det vad planen innebär och hur vi jobbar med utbyggnaden av vatten och avlopp i ett större sammanhang – enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster – där det behövs för människors hälsa eller miljö. De elva områden där vi ska börja bygga ut 2022–2026 finns redovisade med enkla områdeskartor.

Undersökning om betydande miljöpåverkan – Detta är en bedömning om vattentjänstplanen innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Vattentjänstplanen bedöms utifrån sina miljöeffekter och påverkan på miljökvalitet.


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}