Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp: ny vattentjänstplan

Bor du utanför stan och har enskilt vatten och avlopp? Undrar du över Göteborgs Stads planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp? I vår vattentjänstplan kan du se i vilka områden kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut inom de närmaste åren.

Göteborgs Stads vattentjänstplan

Göteborgs Stad har tagit fram en vattentjänstplan enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. De ändringar som under 2023 infördes i 6 § i lagen innebär att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun. Planen ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Den ska också redogöra för åtgärder som behövs för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Här är handlingarna för den nya vattentjänstplanen:

Vattentjänstplan för Göteborgs Stad 2024-2027

Vattentjänstplan - Översiktskarta från VA-utbyggnadsplan 2022-2026

Vattentjänstplan - Undersökning om betydande miljöpåverkan


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}