Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp: ny vattentjänstplan


Bor du utanför stan och har enskilt vatten och avlopp? Undrar du över Göteborgs Stads planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp? Vi tar nu fram en vattentjänstplan som visar i vilka områden kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut inom de närmaste åren.

Göteborgs Stads vattentjänstplan

Göteborgs Stad har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ändringar i 6 § i lagen innebär att det ska finnas en vattentjänstplan för varje kommun. Planen ska visa kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Den ska också redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

Lämna synpunkter fram till 25 oktober

Granskning pågår från 27 september till 25 oktober 2023. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som vi tar hänsyn till i förslaget till vattentjänstplan.

Ett slutligt förslag till vattentjänstplan planeras att antas i kommunfullmäktige under 2024.

Här är handlingarna för den nya vattentjänstplanen:

Ny vattentjänstplan med bilagor

Ny vattentjänstplan, granskningsbrev

Ny vattentjänstplan, samrådsredogörelse

Har du synpunkter på planen vill vi ha dem skriftligen till kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se senast 25 oktober 2023.

Märk handlingen ”Synpunkter vattentjänstplan, dnr 0120/23”


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}