Till sidans huvudinnehåll

Samråd om ny VA-ledning i havet från Askimsviken till Nordreviken


För att förstärka VA-ledningsnätet planerar vi att anlägga en ny VA-ledning i havet från Askimsviken i norr till Nordreviken i söder. Därför bjuder in berörda till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Fastighetsägare, myndigheter och övriga intressenter som bedöms bli berörda kommer att få ta del av samrådsunderlaget via e-post eller brev. Berörda intressenter har möjlighet att lämna skriftligt samrådsyttrande till och med onsdag 21 juni 2023 via e-post johan.ryden@kretsloppochvatten.goteborg.se eller via vanligt brev till:

Kretslopp och vatten
Att: Johan Ryden (PUV)
Box 123
424 23 Angered

Syftet med samrådet är att informera och göra det möjligt att yttra sig över föreslaget. I underlaget beskrivs den planerade verksamheten, avgränsning av största möjliga påverkansområde och de intressen som bedöms bli påverkade av planerad verksamhet.

Om du är berörd men inte har fått samrådsunderlag eller om du har frågor är du välkommen att kontakta Johan Rydén, johan.ryden@kretsloppochvatten.goteborg.se, 010-251 19 19.

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}