Till sidans huvudinnehåll

Kungörelser och officiella meddelanden

Här hittar du handlingar, förslag och aviseringar om samråd där vi på Kretslopp och vatten vill ha synpunkter från de som berörs av dem.

Nu tar vi hand om era synpunkter på de nya avfallsföreskrifterna

Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering har varit på utställning. Nu tar vi hand om de synpunkter som kom in under utställningsperioden och vi kommer att ta fram ett slutgiltigt förslag som kommunfullmäktige kommer att besluta om under hösten.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp: ny vattentjänstplan

Bor du utanför stan och har enskilt vatten och avlopp? Undrar du över Göteborgs Stads planer på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp? I vår vattentjänstplan kan du se i vilka områden kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut inom de närmaste åren.

Samråd om ny VA-ledning i havet från Askimsviken till Nordreviken

För att förstärka VA-ledningsnätet planerar vi att anlägga en ny VA-ledning i havet från Askimsviken i norr till Nordreviken i söder. Därför bjuder in berörda till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Gryaab ansöker om två nya miljötillstånd

Göteborgsregionens avloppsreningsverk Ryaverket kommer att byggas om för att klara av att ta emot avloppsvatten från en ökande befolkning och samtidigt klara framtidens strängare reningskrav.
${loading}