Till sidans huvudinnehåll

Våra entreprenörer och utförare


Eftersom Kretslopp och vattennämnden beställer tjänster från andra utförare är det andra förvaltningar och bolag som tar hand om göteborgarnas avfall och avloppsvatten.

En av förvaltningen Kretslopp och vattens viktigaste uppgifter är att upphandla avfallshantering på uppdrag av Kretslopp och vattennämnden. Avfallshämtningen är konkurrensutsatt i Göteborg. Det innebär att Kretslopp och vatten handlar upp de företag som ska hämta hushållens avfall.

De främsta kriterierna vid valet av entreprenör eller leverantör är ett väl utvecklat miljöprogram, kvalitet, service i alla led och till alla parter samt givetvis rätt pris. Uppdraget går sedan till den aktör som bäst uppfyller kraven.

Just nu har vi avtal med tre entreprenörer som hämtar hushållsavfall i Göteborg. I vissa fall anlitar de i sin tur underentreprenörer för insamlingen, med förvaltningen Kretslopp och vattens medgivande.

upphandlingar.nu finner du de upphandlingar som är aktuella just nu.

Våra entreprenörer för hämtning av hushållsavfall

Nordisk Återvinning Service AB

Hushållsavfallet i stadsdelsförvaltningarna Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Askim-Frölunda. Högsbo och Västra Göteborg – utom Södra skärgården – hämtas av Nordisk Återvinning. Det är ett dotterbolag till Norges största avfalls- och återvinningsföretag, Norsk Gjennvinning.

Nordisk Återvinnings fordon är vita, och företaget kommer att använda både traditionella avfallsfordon och tvåfacksfordon där de samlar in matavfall och restavfall i olika behållare i samma bil.

Mer om Nordisk Återvinning

Renova AB

Renova är den entreprenör som sköter avfallshämtningen i de övriga stadsdelarna i Göteborg, inklusive Södra skärgården. Renova sköter också slamsugning och mobil sopsug, och driver ett antal behandlingsanläggningar, som till exempel Sävenäs avfallskraftvärmeverk och anläggningen för förbehandling av matavfall på Marieholm. Renova ansvarar för driften av fyra av våra återvinningscentraler och miljöstationerna runt om i Göteborg. Bolaget ägs av 10 kommuner i regionen.

Renova AB är också entreprenör för hämtning av hushållens farliga avfall. De hämtar farligt avfall från bland annat återvinningscentralerna och ansvarar för Farligt Avfall-bilen.

Mer om Renova AB

Gryaab tar hand om avloppsvattnet

Gryaab ansvarar för reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bolaget ägs av sju kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Förutom att se till att avloppsvattnet renas till en säker kvalitet utnyttjar Gryaab även den energi och de näringsämnen som finns i avloppsvattnet.

Mer om Gryaab

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}