Till sidans huvudinnehåll
Vattenverk

Kretslopp och vatten

Vi arbetar för att göteborgarna alltid ska ha rent vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket.

Organisation och ledning

I förvaltningsledningen ingår förvaltningsdirektören, avdelningschefer och stabschefer.

Redovisning och rapporter

Här hittar du redovisningsdokument och rapporter från förvaltningen Kretslopp och vatten. Handlingarna kan vara av ekonomisk art eller innehålla teknisk rapportering, utredningar eller vara forskningsrelaterade.

Så behandlar vi personuppgifter

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i kretslopp- och vattennämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kretslopp- och vattennämnden.

${loading}