Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Enheten för krav och bidrag


Krav och bidrag arbetar med att hantera vårdavgifter, omställa barnbidrag och stoppa underhållsstöd till barn under 18 år som är placerade enligt SoL, LVU och LSS.

Som förälder är du skyldig att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för vården av ditt barn. Det gäller även barn och ungdomar som vårdas enligt LVU.

Den socialförvaltning som har placerat ditt barn beslutar om en vårdavgift ska tas ut eller inte.

Du ska betala enligt nedan:

  • Högst belopp för dig som har barn mellan 0-6 år är 1 673 kronor per förälder och per barn.
  • Högst belopp för dig som har barn mellan 7-14 år är 1 823 kronor per förälder och per barn.
  • Högst belopp för dig som har barn mellan 15-18 år är 2 223 kronor per förälder och per barn.

Den socialförvaltning som har placerat ditt barn kan besluta att du som förälder inte ska betala vårdavgift, till exempel på grund av arbetslöshet, föräldraledighet eller studier.

Om du har en årsinkomst under 120 000 kronor, eller försörjningsstöd tas inte någon avgift ut. Socialförvaltningen kan även besluta att sänka avgiften om det finns särskilda skäl, till exempel om ditt barn är hemma två helger per månad eller du har andra kostnader för barnet.

Beslutet om vårdavgift som socialförvaltningen fattar kan inte överklagas. Anser du att beslutet har fattats på felaktiga grunder kan du vända dig till Förvaltningsrätten i Göteborg och begära en så kallad laglighetsprövning.

Kontakta Enheten för krav och bidrag

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Enheten för krav och bidrag.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

Öppettider

${loading}