Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för Intraservice


Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis IT, kommunikation, HR och ekonomi. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 700 anställda.

Ledning

Förvaltningsdirektör Peter Söderström
Telefon: 031-368 59 85
E-post: peter.soderstrom@intraservice.goteborg.se

Biträdande förvaltningsdirektör
Stina Hall-Hellqvist
Telefon: 031-368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Säkerhetsskyddschef Petra Bengelsdorff
Telefon: 031-367 83 37
E-post: petra.bengelsdorff@intraservice.goteborg.se

Förvaltningscontroller Thomas Lidén
Telefon: 031-368 59 35
E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se

Avdelning för styrning och stöd/stab

Avdelningschef Stina Hall-Hellqvist
Telefon: 031-368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Ekonomi

Avdelningschef Marie-Louise Strand
Telefon: 031-368 59 03
E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

HR

Avdelningschef Charlotta Öh Brorsson
Telefon: 031-367 83 50
E-post: charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se

Inköp och upphandling

Avdelningschef Tommy Karlsson
Telefon: 031-368 65 14
E-post: tommy.karlsson@intraservice.goteborg.se

Intern service

Ann-Catrine Gobbato Henningsson
Telefon: 031-367 82 79
E-post: ann-catrine.gobbato-henningsson@intraservice.goteborg.se

Kansli

Avdelningschef Patrik Skog
Telefon: 031-367 81 06
E-post: patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Kommunikation

Avdelningschef Sara Herlitz
Telefon: 031-367 82 37
E-post: sara.herlitz@intraservice.goteborg.se

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Tf avdelningschef Anette Andreasson
Telefon: 031-367 81 66
E-post: anette.andreasson@intraservice.goteborg.se

Portfölj- och projektkontoret

Avdelningschef Catarina Pfeiffer
Telefon:  031-367 82 09
E-post: catarina.pfeiffer@intraservice.goteborg.se

Avdelning för kund- och servicecenter

Avdelningschef Carina Helgesson-Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se

Servicecenter

Verksamhetschef Teresia Hallberg
Telefon: 031-367 81 90
E-post: tessie.hallberg@intraservice.goteborg.se

Service och tjänstestyrning

Enhetschef Mikael Tellefsen 
Telefon: 031-368 65 20
E-post: mikael.tellefsen@intraservice.goteborg.se

Avdelning för gemensamma tjänster

Avdelningschef Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se

Ekonomi

Verksamhetschef Birgitta Andersson
Telefon: 031-367 80 38
E-post: birgitta.andersson@intraservice.goteborg.se

HR

Verksamhetschef Anna Wärmlind
Telefon: 031-367 81 71
E-post:  anna.warmlind@intraservice.goteborg.se

Kommunikation, ledning och styrning

Verksamhetschef Björn Franke
Telefon: 031-367 80 93
E-post: bjorn.franke@intraservice.goteborg.se

Avdelningen för digital infrastruktur

Avdelningschef Malin Lundqvist
Telefon: 031-367 84 16
E-post: malin.lundqvist@intraservice.goteborg.se

Hård infrastruktur

Verksamhetschef Anneli Kallanvaara
Telefon: 031-367 84 01
E-post: anneli.kallanvaara@intraservice.goteborg.se

Mjuk infrastruktur

Verksamhetschef Erica Jarenskog
Telefon: 031-368 6504
E-post: erica.jarenskog@intraservice.goteborg.se

Digital arbetsplats

Verksamhetchef Razvan Nutu
Telefon:031-368 65 17
E-post: razvan.nutu@intraservice.goteborg.se

Avdelningen för uppdrag

Avdelningschef Stina Hall-Hellqvist
Telefon: 031-368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Kontakta Intraservice

Har du synpunkter eller frågor kontakta Intraservice,

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.956377321449601,57.70146299461822] }, "properties":{ "title":"Intraservice", "content":"Rosenlundsgatan 4" } }]

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

${loading}