Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för Intraservice


Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis HR, utbildning, vård och omsorg samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 700 anställda.

Ledning

Förvaltningsdirektör
Peter Söderström
Telefon: 031-368 59 85
E-post: peter.soderstrom@intraservice.goteborg.se

Biträdande förvaltningsdirektör, avdelningschef styrning och stab samt uppdrag
Stina Hall-Hellqvist
Telefon: 031-368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Säkerhetsskyddschef Petra Bengelsdorff
Telefon: 031-367 83 37
E-post: petra.bengelsdorff@intraservice.goteborg.se

Förvaltningscontroller Thomas Lidén
Telefon: 031-368 59 35
E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se
Avdelningschef kund- och servicecenter
Carina Helgesson Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se

Avdelningschef gemensamma tjänster:
Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se

Avdelningschef digital infrastruktur Malin Lundqvist
Telefon: 031-367 84 16
E-post: malin.lundqvist@intraservice.goteborg.se

StabsfunktionerKansliavdelning
Avdelningschef Patrik Skog
Telefon: 031-367 81 06
E-post: patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Ekonomiavdelning
Avdelningschef Marie-Louise Strand
Telefon: 031-368 59 03
E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

HR-avdelning
Avdelningschef Charlotta Öh Brorsson
Telefon: 031-367 83 50
E-post: charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se

Kommunikationsavdelning
Avdelningschef Sara Herlitz
Telefon: 031-367 82 37
E-post: sara.herlitz@intraservice.goteborg.se


Inköpsavdelning
Avdelningschef Tommy Karlsson
Telefon: 031-368 65 14
E-post: tommy.karlsson@intraservice.goteborg.se
Kvalitet och verksamhetsutveckling
Avdelningschef Håkan Sundkvist
Telefon: 031-367 81 66
E-post: hakan.sundkvist@intraservice.goteborg.se

Verksamhetsområden

Ekonomi och inköp
Verksamhetschef Birgitta Andersson
Telefon: 031-367 80 38
E-post: birgitta.andersson@intraservice.goteborg.se

HR
Verksamhetschef Anna Wärmlind
Telefon: 031-367 81 71
E-post: anna.warmlind@intraservice.goteborg.se
Kommunikation, ledning och styrning 
Tf verksamhetschef Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se


Servicecenter
Teresia Hallberg
Telefon: 031-367 81 90


Kontakta Intraservice

Har du synpunkter eller frågor kontakta Intraservice,

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.956377321449601,57.70146299461822] }, "properties":{ "title":"Intraservice", "content":"Rosenlundsgatan 4" } }]

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

${loading}