Till sidans huvudinnehåll

Om förvaltningen för inköp och upphandling


Förvaltningen för inköp och upphandling ansvarar för att leda utvecklingen inom inköp och är inköpscentral för samtliga förvaltningar och bolag. Vi är också digital tjänsteleverantör för hela Göteborgs Stad.

Vi leder utvecklingen inom inköp och upphandling i Göteborgs Stad

Förvaltningen för inköp och upphandling ansvarar för att leda, driva och utveckla stadens gemensamma inköpsprocess. Det innebär ett ansvar att säkerställa att inköp och upphandling inom Göteborgs Stad genomförs på ett likartat sätt. Bland annat för att minska de totala kostnaderna för inköp samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och säkrar tillgången på varor och tjänster. Vi är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköpsfrågor.

Vi är Göteborgs Stads inköpscentral

Vi är också Göteborgs Stads och Göteborgsregionens inköpscentral. Vi tillhandahåller centrala avtal som hela Göteborgs Stad och Göteborgsregionen kan använda. Vilka områden som ska omfattas av centrala avtal beslutas av inköp och upphandlingsnämnden. I ramavtalen ställs krav för att säkra att inköpen är både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Bland annat genom krav på vilka ämnen som får vara i produkter, säkra sund konkurrens på marknaden och ställa arbetsrättsliga villkor.

Vi levererar tjänster inom inköpsområdet

Förvaltningen ansvarar även för att leverera gemensamma tjänster inom inköpsområdet. Ansvaret innebär att vi utvecklar, förvaltar och levererar digitala tjänster för att stödja Göteborgs Stads gemensamma inköpsprocess. Vi erbjuder även specialistkompetens, utbildningar och konsulttjänster inom Göteborgs Stad.

Kontakta förvaltningen för inköp och upphandling

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen inköp och upphandling", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}