Till sidans huvudinnehåll

Förvaltningens grunduppdrag

Förvaltningens grunduppdrag regleras i nämndens reglemente. Här kan du läsa hur våra grunduppdrag beskrivs i tre delar.

Grunduppdrag

  • Vi ansvarar för att leda utvecklingen inom inköp och upphandling i Göteborgs Stad
  • Vi är Göteborgs Stads och Göteborgsregionens inköpscentral
  • Vi stödjer staden med tjänster inom nämndens alla verksamhetsområden

Budget, verksamhetsplan och årsrapport

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade under budgetåret. Den ligger till grund för nämndens verksamhetsplan som tillsammans med grunduppdraget styr förvaltningens arbete under året.

I årsrapporten följs kommunfullmäktiges mål och uppdrag för nämnden upp. Dessutom redovisas det ekonomiska läget, personalfrågor och väsentliga avvikelser i grunduppdragen.

Här kan du läsa förvaltningens budget, verksamhetsplan och årsrapport.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}