Till sidans huvudinnehåll

Ökad kvalitet i undervisningen


Skolutvecklingen pågår i vår organisation hela tiden som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Ett av våra tre huvudsakliga förstärkningsområden är att skapa en ”ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande”.

Det ska vi göra genom att säkra kompetensförsörjningen, utveckla och säkerställa kollegialt lärande och utveckla och säkra rektorers förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap. Det finns flera exempel på hur vi arbetar med detta ute i våra skolor. Det kan vara satsningar på läsande, nya strukturer i klassrummet eller fortbildning för lärare.

Så arbetar skolorna med att öka kvaliteten i undervisningen

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande”. Se filmen för att veta hur Utmarksskolan arbetar med lektionsstruktur och läskunskaper, eller hur Solbackeskolan genom små förändringar har skapat en inkludering mellan eleverna i anpassad grundskola och grundskolan.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Tydligare ansvar, styrning och ledning

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens förstärkningsområde tydligare ansvar, styrning och ledning.

Förskola och utbildning

Ökad likvärdighet mellan skolor

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens förstärkningsområde ökad likvärdighet mellan skolor.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}