Till sidans huvudinnehåll

Nuläges- och omvärldsanalyser

I Göteborg ska alla nämnder ta fram verksamhetsnomineringar inför Göteborgs Stads budgetarbete. Grundskoleförvaltningen tar även fram en omvärldsanalys som är underlaget för grundskolenämndens verksamhetsnominering.

Omvärldsanalys och verksamhetsnominering

Grundskoleförvaltningen omvärldsanalys är ett underlag för grundskolenämndens verksamhetsnominering. I en verksamhetsnominering finns det som grundskolenämnden anser vara det viktigaste för budgetprocessen i Göteborgs Stad att ta hänsyn till inför nästa år.

I omvärldsanalysen tittar grundskoleförvaltningen på vilken roll skolan spelar i olika sammanhang, men också hur omvärlden påverkar förvaltningen med exempelvis inflyttningar, nya lagar och regler. Ett annat syfte är att se hur vi i förvaltningen kan jobba smartare och mer effektivt.

Grundskoleförvaltningens omvärlds- och nulägesanalyser

2023

Tidigare år har omvärldsanalysen innehållit en nulägesanalys, i år har nulägesanalysen lyfts ur rapporten med hänvisning till att kvalitetsrapporten för läsåret 2021/2022 kan ses som en nulägesbild av grundskoleförvaltningens utbildningsverksamhet.

Omvärldsanalys 2023

2022

Omvärlds- och nulägesanalys inför budgetåret 2023

Sammanfattad version av grundskolenämndens omvärlds- och nulägesanalys inför budgetåret 2023 (word)

Filmen handlar om rapportens fyra delar.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa grundskoleförvaltningens kvalitetsrapporter.

Förskola och utbildning

Årsrapporter och delårsrapporter

Här kan du läsa grundskoleförvaltningens årsrapporter och delårsrapporter.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}