Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för förskoleförvaltningen


Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 360 kommunala förskolor, ett 40-tal dagbarnvårdare och 21 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Totalt arbetar cirka 8 900 medarbetare inom förvaltningen.

Förskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all förskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

  • höja kvaliteten i undervisningen för barnens lärande och utveckling
  • öka likvärdigheten mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar
  • ge ett tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling.

Från och med 1 augusti 2021 är förskoleförvaltningens utbildningsområden indelade efter Göteborgs Stads geografiska organisering, regionerna Nordost , Hisingen , Centrum och Sydväst , för att underlätta samverkan kring barnen.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör


Johan Olofson, telefon: 031-368 03 88
E-post: johan.olofson@forskola.goteborg.se

Styrning och ledning

Ett personfoto på en kvinna.

Malin Welin, telefon: 031-368 06 37
E-post: malin.welin@forskola.goteborg.se

Verksamhetsstöd

Ett personfoto på en kvinna.

Eva Berg, telefon: 031-366 52 31
E-post: eva.berg@forskola.goteborg.se

HR


Maria Axberg, telefon: 031-368 23 53
E-post: maria.axberg@forskola.goteborg.se

Ekonomi


Ulf Högberg, telefon: 031-367 63 01
E-post: ulf.hogberg@forskola.goteborg.se

Kommunikation


Nina Lindberg Hamn, telefon: 031-367 65 46
E-post: nina.lindberg.hamn@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Hisingen

Ett personfoto på en kvinna.

Annika Samuelsson Lovén, telefon: 367 65 43
E-post: annika.loven@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Nordost

Ett personfoto på en man.

Johan Forsstrand, telefon: 031-365 68 97
E-post: johan.forsstrand@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Sydväst

Ett personfoto på en kvinna.

Maria Vidlund, telefon: 031-367 70 35
E-post: maria.vidlund@forskola.goteborg.se

Utbildningsområde Centrum

Ett personfoto på en kvinna.

Katrin Busck, telefon: 031-365 71 15
E-post: katrin.busck@forskola.goteborg.se

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}