Till sidans huvudinnehåll
Två personer sitter bredvid varandra i varsin soffa.

Verksamheter inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Vi har många verksamheter med olika typer av aktiviteter, stöd och hjälp för ett gott åldrande. En del stöd kräver ett biståndsbeslut medan andra inte gör det.

Socialt liv och aktiviteter

I Göteborg finns många olika möjligheter till umgänge och rörelse. Det finns bland annat mötesplatser, dagverksamheter, hälsorådgivning, seniorläger och många andra aktiviteter som stimulerar både hjärta och hjärna.

Socialt liv och aktiviteter

Stöd i hemmet

Äldre personer som behöver hjälp i hemmet för att klara vardagen kan ansöka om stöd från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

  • Från Fixartjänst kan personer som är 69 år eller äldre få hjälp med praktiska saker i hemmet, som till exempel att hänga upp gardiner.
  • Med hjälp av trygghetslarm kan personer komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer, till exempel om den blir hastigt sjuk, har ramlat eller behöver ha hjälp av någon annan anledning
  • Den som vill ha tillsyn utan att bli störd kan ansöka om trygghetskamera. 
  • Från hemtjänsten kan man till exempel få hjälp med personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt.

Stöd i hemmet

Kommunal hälso- och sjukvård 

Kommunal primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård (tidigare kallad hemsjukvård) är den vård man kan få om man har svårt att ta sig till sin vårdcentral. När det behövs kan man få vård dygnet runt i det egna hemmet, på vård- och omsorgsboende eller på boende för personer med funktionsnedsättning. 

Kommunal primärvård

Boenden för äldre

Det finns flera typer av boenden i Göteborg för seniorer. Om behoven av vård och omsorg är så stora att man inte längre kan bo kvar hemma kan man ansöka om att få flytta till något av de 60-talet vård- och omsorgsboenden som finns i Göteborg.

På en korttidsplats får man istället vård och omsorg under en begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse där man har stort behov av stöd och omsorg vardagen som man inte kan få hemma.

Trygghets- och seniorboende är boendeformer på den allmänna bostadsmarknaden.

Olika boendeformer för äldre

Stödfunktioner för verksamheterna

Det finns många olika stödfunktioner i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Det kan vara allt från servicepersonal som ser till att lokalerna är rena och som lagar måltider i restauranger på boenden, till avgiftshandläggare eller socialsekreterare som beslutar om vilket stöd du kan få.

Kontakta Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 334
421 23 Västra Frölunda

${loading}