Till sidans huvudinnehåll

Hitta bolag

Här hittar du samtliga bolag som Göteborgs Stad är hel- eller delägare i och som det bedrivs verksamhet i.

En förteckning över bolag som ägs helt eller delvis av Göteborgs Stads finns i stadens årsredovisning.

Det är Göteborgs Stadshus AB som är koncernmoderbolag och äger stadens aktier i de direktunderställda och de regionala bolagen. Stadsdirektören är VD för Göteborgs Stadshus AB.

${loading}