Till sidans huvudinnehåll

Om Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB är moderbolag för de bolag som ägs av Göteborgs Stad och ansvarar för ägarstyrningen av dessa.

Det här är Göteborgs Stadshus AB

Verksamheten leds av stadsdirektören som är verkställande direktör för bolaget. Styrelsen består av ledamöter som även ingår i kommunstyrelsen. Bolaget innefattar också Göteborgs Stads filial i Bryssel, Gothenburg European Office (GEO). Totalt arbetar femton personer på bolaget varav tre på GEO.

Uppdraget för Göteborgs Stadshus är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Våra arbetsområden

Ägarstyrning, finansiell samordning och ägarstöd är tre av Göteborgs Stadshus viktigaste arbetsområden. Ägarstyrningen sker bland annat genom ägardialoger mellan Göteborgs Stadshus styrelse och styrelsen för respektive moderbolag i underkoncernerna. Moderbolagen i varje underkoncern har i sin tur dialog med sina respektive dotterbolag. Dialogen hjälper båda parter att förstå verksamheten och de trender, utmaningar och risker som de står inför.

Finansiell samordning innebär bland annat att vi upprättar ett koncernbokslut för hela bolagskoncernen och att vi ansvarar för koncernens samlade skattehantering. Ägarstöd innebär både att ge kompetensstöd inom till exempel bolagsjuridik till bolagen i koncernen, och att utbilda styrelseledamöter i koncernen.

Om stadshuskoncernen

De bolag som ägs helt eller delvis av Göteborgs Stad är organiserade i en koncern, stadshuskoncernen. Koncernen är uppdelad i sju underkoncerner eller kluster; Bostäder, Energi, Hamn, Lokaler, Näringsliv, och Turism, kultur och evenemang. Därtill finns tre regionala bolag som ägs tillsammans med andra kommuner och två interna bolag vars verksamhet helt riktar sig inåt Göteborgs Stad. Slutligen finns Boplats Göteborg AB som är stadens bostadsförmedling.

Totalt äger Göteborgs Stad 90 bolag helt eller delvis (per 2023-12-31) där det arbetar omkring 6500 personer.

Göteborgs Stads organisation med nämnder och bolag 2023

Ytterst ägaransvar

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv med mera.

Det är Göteborgs kommunfullmäktige som har det yttersta ägaransvaret för stadens bolag. Det är de som beslutar om vilka bolag som ska finnas, utser styrelser och lekmannarevisorer och beslutar om bolagets ägardirektiv.

Dokument och publikationer

Årsredovisning 2023 Göteborgs Stadshus AB

Årsredovisning 2022 Göteborgs Stadshus AB

Årsredovisning 2021 Göteborgs Stadshus AB

Tidigare årsrapporter och publikationer finns under handlingar och protokoll.

Kontakta Göteborgs Stadshus AB

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads bolag kan du kontakta Göteborgs Stadshus AB.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966449457134308,57.707394686491] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Stadshus AB", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}