Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för Göteborgs Stads Leasing AB


Göteborgs Stads Leasing AB leds av en styrelse som kommunfullmäktige utsett. VD leder bolagets anställda som är fördelade på fem affärsenheter och en stabsfunktion.

OrganisationBolagsledning

Tedd Bergman
VD
031-368 46 44
tedd.bergman@gsl.goteborg.se

Jessica Edlund
Affärsenhetschef Fordon och maskiner
tf Affärsenhetschef ServiceCenter
031-368 49 17
jessica.edlund@gsl.goteborg.se

Stefan Sohlström
Affärsenhetschef Stadens Bud
031-368 49 34
stefan.sohlstrom@gsl.goteborg.se

Sebastian Aldén
Affärsenhetschef Finans och administration
031-368 46 30
sebastian.alden@gsl.goteborg.se

Jenny Forshufvud
Affärsenhetschef IT, kommunikation och utveckling (IKU)
031-368 46 31
jenny.forshufvud@gsl.goteborg.se

Anna Burström
HR-chef
031-368 46 45
anna.burstrom@gsl.goteborg.se

Kontakta Göteborgs Stads Leasing AB

Kontakta oss om du har synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads Leasing.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 46 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gjutjärnsgatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965088704192183,57.717736031118605] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Stads Leasing AB", "content":"Gjutjärnsgatan 12" } }]

Postadress

Box 1086
405 23 Göteborg

${loading}