Till sidans huvudinnehåll

Om Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB, som ägs av Göteborgs Stad. Inriktningen för verksamheten framgår av bolagets bolagsordning och ägardirektiv, vilka är fastställda av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

GSL:s tjänster riktar sig enbart till verksamheter inom Göteborgs Stad. I samordningsuppdraget ligger dock även att för stadens räkning medverka i sådan samverkan som Göteborgs Stad har med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.

Bolagets uppdrag

 • Se till att Göteborgs Stads medarbetare transporterar sig med så litet klimatavtryck som möjligt.
 • Vara Göteborgs Stads expertfunktion när det gäller leasing och utmana och underlätta för bolagets kunder att tänka cirkulärt.
 • Erbjuda klimatsmarta och samordnade lösningar för post-, paket- och matleveranser till Göteborgs Stads skolor och äldreboenden.
 • Samverka med Västra Götalands län, för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.
 • Bolaget har också uppdraget att erbjuda stadens anställda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.
 • Bolaget ska dessutom stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.
 • GSL har ansvaret för att driva på och samordna Göteborgs Stads cirkulära strategi och förvalta och utveckla Stadens interna återbrukssystem, Tage. Även uppdraget som ligger på GSL att samordna ett av målen i Avfallsplanen.

GSL:s vägval och riktning

GSL:s vägval och riktning beskriver hur bolaget vill arbeta med områdena kunder & affärer, medarbetare samt det interna arbetet & processer. Områden som är själva stommen för uppdraget samt grunden för att kunna utföra det.

Tre vägval

Bolagets vägval och riktning går i linje med de politiska ambitioner som finns både för Göteborgs Stad som helhet, och de direktiv som är utpekade för just GSL.

De tre vägvalen är en beskrivning av GSL:s riktning och vilja och kommer påverka val av mål, aktiviteter och hjälpa bolaget med prioriteringar.

GSL:s fem övergripande mål

GSL har fem, långsiktiga, övergripande mål. Mer om målen finns att läsa i affärsplanen. 

 • Nöjda kunder
 • Cirkulära affärsmodeller
 • En hållbar stad
 • En attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare
 • Effektiva och hållbara processer

Affärsplan GSL

Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing har fattat beslut om ny affärsplan för 2024 2026 för bolagets verksamhet. Länk till affärsplanen finns här nedan. 

Länkar och mer information 

Affärsplan

Göteborgs Stads Leasings affärsplan 2024-2026.

Tage — återbruk i Göteborgs Stad

Tage är Göteborgs Stads interna återbruksarena. På marknadsplatsen för Tage kan stadens verksamheter annonsera, boka och bevaka användbara möbler och inredning. På så sätt kan lös egendom cirkulera inom stadens verksamheter och återbrukas. 

Förebygg avfall i Göteborgs Stad - Företag och organisationer - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Cirkulära Göteborg

Göteborgs Stad driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi. Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad med uppdrag att påskynda omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi, i bred samverkan med andra aktörer. Här kan du läsa mer om vad vi fokuserar på, hur vi arbetar och vilka resultat vi uppnått hittills. Välkommen till Cirkulära Göteborg!

Cirkulära Göteborg - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Göteborgs Stads Leasing på sociala medier 

LinkedIn är den sociala medier-kanal som GSL använder sig av. Syftet är att omvärldsbevaka och att dela med oss av händelser, nyheter och utveckling som rör vår verksamhet. Samt att dela platsannonser från GSL. 

Du hittar GSL:s LinkedInkonto här

Göteborgs Stads Leasing jobbar med mångfald, ett sätt att belysa bredden är variationen på yrken som finns hos oss. Vi är stolta över att kunna erbjuda en verksamhet med flera olika typer av yrkesval. Under våren 2024 var en av våra medarbetare som arbetar som fordonstekniker med i en porträttfilm. Ett sätt för Göteborgs Stad att via på olika yrken som finns i kommunen och olika yrkesmöjligheter.

Här kan du se filmen med fordonstekniker, Oswaldo.

Kontakta Göteborgs Stads Leasing AB

Kontakta oss om du har synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads Leasing.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 46 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gjutjärnsgatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965088704192183,57.717736031118605] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Stads Leasing AB", "content":"Gjutjärnsgatan 12" } }]

Postadress

Box 1086
405 23 Göteborg

${loading}