Till sidans huvudinnehåll

Om Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads eget försäkringsbolag. Bolaget har ansvaret för att stadens samtliga förvaltningar och bolag är försäkrade. Totalt försäkrar Göta Lejon tillgångar för drygt 380 miljarder kronor. Göta Lejon arbetar också med att förebygga skador och ansvarar för skaderegleringen av de skador som täcks av försäkringarna.

Uppdrag

Göta Lejon ska erbjuda försäkringslösningar som gynnar hela staden och ska även vara en viktig katalysator för att minska stadens risker samt ansvara för en effektiv skadehantering. Göta Lejon ska ha hög kompetens i försäkringsfrågor och vara stadens aktiva expertorgan inom området. Bolaget ska också ha mycket god kunskap om Göteborgs Stads samlade verksamheter så att kunderna – bolagen och förvaltningarna – får en service av hög kvalitet.

Förebyggande arbete

Förvaltningar och bolag har ansvaret för att minimera och förebygga skador i sina verksamheter. Detta fungerar bäst om medarbetarna blir delaktiga i arbetet eftersom de har bäst kännedom om riskerna i sitt arbete.

Göta Lejons roll är att samordnat sprida kunskap och goda exempel om skadeförebyggande arbete inom Göteborgs Stad. Likaså att bidra till att riskmedvetenheten höjs. Bolaget kan också bistå chefer och säkerhetsansvariga i att utveckla och bygga upp ett systematiskt säkerhetsarbete. I Göta Lejons risk managementarbete ingår bland annat att årligen genomföra ett femtiotal riskbesiktningar av större objekt.

Göta Lejon arbetar systematiskt med riskanalys, riskhantering och att utvärdera risker. En viktig del i processen för ett systematiskt säkerhetsarbete är att utvärdera skador och incidenter. Detta leder till ny kunskap som återförs till verksamheterna.

Försäkringar

Göta Lejon ansvarar för att stadens samtliga förvaltningar och bolag är försäkrade. Försäkringarna omfattar bland annat byggnader, elever i stadens skolor, stadens motorfordon och spårvagnar. Denna samordning ger staden möjlighet att anpassa olika försäkringsprogram direkt efter stadens verksamheter och ger även ekonomiska fördelar för staden som helhet. Bland annat har Göta Lejon direkt tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden.

Göta Lejon ska se till att stadens verksamheter är skyddade och försäkrade på bästa sätt. God kontakt och dialog med kunderna gör att bolaget, i samarbete med upphandlade leverantörer/försäkringsgivare, kan erbjuda försäkringar som är anpassade till stadens mångfacetterade verksamheter. Stora försäkringsområden är egendom i form av exempelvis byggnader och anläggningar, fordon samt ansvarsförsäkringar i de fall stadens verksamheter åsamkat skador.

Skadehantering

Göta Lejon strävar efter en snabb och effektiv skadehanteringsprocess – från skadehändelse till slutreglering. Skaderegleringen sker i första hand genom upphandlade skadereglerare. Bolaget samlar också statistik över alla försäkringsskador för att nå ny kunskap och ständigt kunna minska riskerna.

Övrigt

Femton personer arbetar idag på Göta Lejon. Kompetens finns inom de områden som ett försäkringsbolag behöver.

Göta Lejons kunder består av samtliga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Bolaget arbetar nära kunderna, främst genom bolagets tre kundansvariga.

Kontakta Göta Lejon

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göta Lejon.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 55 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Johan Willins Gata 3

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.991379009114233,57.70779005649247] }, "properties":{ "title":"Försäkrings AB Göta Lejon", "content":"Johan Willins Gata 3" } }]

Postadress

Johan Willins gata 5
416 64 Göteborg

${loading}