Till sidans huvudinnehåll
Eriksberg bild

Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkrings AB Göta Lejon är stadens försäkringsbolag och försäkrar samtliga förvaltningar och bolag. Göta Lejon arbetar också med skadeförebyggande arbete och har ansvaret för skadehanteringen inom Göteborgs Stad.

Organisation och ledning

Göta Lejon leds av en styrelse som kommunfullmäktige utsett. VD leder bolagets fjorton anställda som arbetar främst med försäkring, återförsäkring, skadehantering och risk management. Tre kundansvariga har den direkta kontakten med Göta Lejons kunder som består av stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Kontaktuppgifter

Du når Försäkrings AB Göta Lejon via via telefon eller e-post. Du som är anställd i Göteborgs Stad kan även nå oss via Teams.

Om oss

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs Stads eget försäkringsbolag. Bolaget har ansvaret för att stadens samtliga förvaltningar och bolag är försäkrade. Totalt försäkrar Göta Lejon tillgångar för drygt 380 miljarder kronor. Göta Lejon arbetar också med att förebygga skador och ansvarar för skaderegleringen av de skador som täcks av försäkringarna.

Så behandlar vi personuppgifter

Göta Lejon skyddar dina personuppgifter så att dina rättigheter tas till vara i enlighet med Dataskyddsförordningen. Endast sådana personuppgifter som bedöms relevanta för ändamålet hanteras.

Dokument och statistik

Här finns de senaste årens årsredovisningar samt resuméer, som är mer lättillgängliga presentationer av årsberättelserna. Här finns också styrdokument som gäller för Försäkrings AB Göta Lejon.
${loading}