Till sidans huvudinnehåll

Omvärlds- och intressebevakning


Göteborgs Stad har en omfattande omvärlds- och intressebevakning som långsiktigt och strategiskt bevakar nationella och internationella frågor som påverkar Göteborg.

Omvärldsbevakningen syftar till att få en övergripande förståelse för särskilda områden som är av intresse för Göteborg. Bevakningen riktar sig i första hand mot regional, nationell och EU-nivå för att kunna påverka politiska lösningar och beslut.

Genom att i ett tidigt skede försöka påverka EU-beslut och anpassa Göteborgs Stads verksamheter till nya EU-regler, utvecklas den service som Göteborgs invånare är beroende av varje dag. Verksamheterna kan då lättare förutse och hantera förändringar som ny lagstiftning eller andra initiativ kan innebära.

Göteborgs Stads representationskontor bevakar viktiga EU-frågor i Bryssel

Göteborgs Stads verksamheter påverkas inte bara av nationell lagstiftning och riksdagsbeslut. Omkring 60 procent av den kommunala verksamheten påverkas på ett eller annat sätt av beslut och lagstiftning som har sin grund i EU-samarbetet.

För att på plats kunna bevaka och påverka den lagstiftning som formar livet i vår stad har Göteborgs Stad ett representationskontor i Bryssel, Gothenburg European Office (GEO).

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads omvärlds- och intressebevakning kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}