Till sidans huvudinnehåll

Internationella organisationer och nätverk


Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Eurocities – ett exempel på stadens medlemskap i internationella organisationer

Eurocities är en organisation som grundades 1986 och utgörs av cirka 140 europeiska medlemsstäder, där varje enskild stad har mer än 250 000 invånare. Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 35 länder och 130 miljoner invånare. Göteborgs Stad blev medlem 1995. Arbetet inom organisationen är fokuserat på omvärlds- och intressebevakning i syfte att tillvarata storstädernas intresseområden i EU. Detta arbete innebär en nära och kontinuerlig dialog med olika EU-institutioner.

Eurocities samordnar även vissa EU-finansierade projekt samt fungerar som forum för samarbete mellan medlemsstäderna. Arbetet i Eurocities sker främst genom organisationens sex tematiska forum och relaterade arbetsgrupper:

  • kultur
  • ekonomisk utveckling
  • miljörelaterade frågor
  • digitalisering
  • mobilitet
  • sociala frågor

Dokument

Göteborgs Stads medlemskap i internationella organisationer

Kontakta stadsledningskontoret

Kontakta stadsledningskontoret om du har synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads internationella engagemang.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

${loading}