Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2024‑05‑15

 • Datum 2024-05-15
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 1. Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2. Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024

 • 3. Underlag för kompletterande budget maj

 • 4. Genomförandebeslut avseende byggnation av Eriksboskolan

 • 5. Reviderad bolagsordning Lindholmen Science Park AB

 • 6. Redovisning av uppdrag till Göteborg Energi AB avseende scenarioanalyser för fjärrvärme-verksamhetens framtida utveckling

 • 7. Redovisning av Göteborg & Co AB:s uppdrag att utreda en ny inriktning för Göteborgs Kulturkalas

 • 8. Hemställan från Göteborgs Kollektivtrafik AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB

 • 9. Revidering av Göteborgs Stads regel för IT-användare

 • 10. Göteborgs Stads barnbokslut 2023

 • 11. Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag

 • 12. Delrapport av uppdrag att utreda hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad

 • 13. Rapportering av 2023 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

 • 14. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag avseende uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket

 • 15. Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen

 • 16. Remiss från landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

 • 17. Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3)

 • 18. Remiss från Socialdepartementet - Ett samordnat vaccinationsarbete (SOU 2024:2)

 • 19. Remiss från Utbildningsdepartementet - Uppföljning för utveckling - ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95)

 • 20. Remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg - Handlingsprogram enligt LSO 2024 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

 • 21. Remiss från Försvarsdepartementet - Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

 • 22. Översiktsplan för Göteborg – Planeringsstrategi 2024-2027

 • 23. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden 2024

 • 24. Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2024

 • 25. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2024

 • 26. Kompletterande uppföljning per december 2023

 • 27. Redovisning av uppdrag till Got Event AB att ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor

 • 28. Inriktning för uppdraget att förstärka arbetet mot antisemitism och islamofobi inom ramen för Levande historia

 • 29. Yrkande från M, D, L och KD angående inrättande av digitala orosanmälningar

 • 30. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2024

 • 31. Yrkande från M, D och L angående att säkerställa att partistödet används på korrekt sätt

 • 32. Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik

 • 33. Motion av Nina Miskovsky (M), Rickard Eriksson (M) och Lena Olinder (M) om erbjudande av tidigt föräldraskapsstöd i alla stadsområden

 • 34. Motion av Sabina Music (C) om att ta fram en hyresmodell som på sikt medför att hyressubventionerna för elitidrotten blir mer jämställd

 • 35. Motion av Martin Wannholt (D), Lisbeth Sundén Andersson (D) och Patrik Höstmad (D) om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena

 • 36. Motion av Sarah Ullmark (M) om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter

 • 37. Göteborgsförslag 12879 för beslut - Leksaksbibliotek

 • 38. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering

 • 39. Yrkande från M, D, L och KD om att bjuda in Skolinspektionen till att granska grundskolorna i Göteborg

 • 40. Yrkande från SD angående redovisning av antalet frånvarande elever 10, 11 och 12 april 2024

 • 45. Förutsättningar för budget 2025-2027

 • 45. Bilagor till förutsättningar för budget 2025-2027

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}