Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunstyrelsen 2024‑01‑10

 • Datum 2024-01-10
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 1. Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2. Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027

 • 3. Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

 • 4. Göteborgs Stads vattentjänstplan 2024-2027

 • 5. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads kretslopp och vattennämnd avseende kapitel 2

 • 6. Redovisning av uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

 • 7. Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling

 • 8. Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2024

 • 9. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2024

 • 10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga

 • 11. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning och kommunstyrelsens instruktion för stadsdirektören med anledning av anställningsprövning

 • 12. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

 • 13. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för ökad inköps- och beställarkompetens 2023

 • 14. Hemställan från nämnden för funktionsstöd om beslut om avvikelser från de nya bestämmelserna om elva timmars dygnsvila för personliga assistenter

 • 15. Nominering av civilsamhällets ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

 • 16. Val av ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Sofia Kodelja (S) som avsagt sig från den 10 januari 2023

 • 17. Motion av Anders Svensson (M) och Hakan Önal (M) om att utreda den organisatoriska tillhörigheten för egenregin inom vuxenutbildningen

 • 18. Remiss från Justitiedepartementet - Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel – SOU 2023:69

 • 19. Remiss från Försvarsdepartementet - SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap

 • 20. Exploateringsnämndens ställningstagande avseende planeringsinriktning och ekonomiska förutsättningar för portfölj Gamlestaden

 • 21. Redovisning av uppdrag om en fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser

 • 22. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats

 • 23. Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck

 • 24. Redovisning av uppdrag om att ta fram en kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

 • 25. Redovisning av uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet

 • 26. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler

 • 27. Hemställan från nämnden för intraservice att utreda ansvarsfördelning av personuppgiftsbehandlingar i gemensamma tjänster

 • 28. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig

 • 29. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig

 • 30. Reviderat yrkande från SD angående avvaktan med införandet av Ciceron

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}