Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Sammanträde Kommunstyrelsen 2022‑11‑23

 • Datum 2022-11-23
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information - Ekonomisk uppföljning

 • Information - Information om överföringsledningar norra Hisingen

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 2.1.1 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning

 • 2.1.2 Regionalt samverkansavtal - Digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård

 • 2.1.3 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt

 • 2.1.4 Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021

 • 2.1.4 Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 - bilaga 2

 • 2.1.5 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023

 • 2.1.6 Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse

 • 2.1.7 Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden beträffande råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten

 • 2.1.8 Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.9 Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026

 • 2.1.10 Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard

 • 2.1.11 Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad

 • 2.1.12 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler

 • 2.1.13 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice

 • 2.1.14 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd

 • 2.1.15 Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice

 • 2.1.16 Yrkande från D angående att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd

 • 2.1.17 Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika

 • 2.1.18 Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023

 • 2.1.19 Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023

 • 2.1.20 Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023

 • 2.1.21 Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror

 • 2.1.22 Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag

 • 2.1.23 Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030

 • 2.1.24 Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

 • 2.1.25 Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

 • 2.1.26 Yrkande från S, MP och V angående förlängning av de rättighetsbaserade råden

 • 2.1.27 Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD angående fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak

 • 2.1.28 Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025

 • 2.1.28 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

 • 2.1.28 Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

 • 2.1.28 Yrkande från M, D, L och KD - Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025

 • 2.1.28 Sverigedemokraterna

 • 2.1.28 Centerpartiet

 • 2.1.28 Yrkande från C - Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024-2025

 • 2.1.28 Yttrande från Henrik Munck angående Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025

 • 2.2.1 Återrapportering gällande undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

 • 2.2.2 Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av Bergums fritidslantgård till en förening

 • 2.2.3 Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome

 • 2.2.4 Yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner

 • 2.2.5 Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023

 • 2.2.6 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023

 • 3.1 Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg

 • 3.2 Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster

 • 3.3 Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa

 • 3.4 Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält

 • 3.5 Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026

 • 3.6 Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter

 • 3.7 Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}