Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunfullmäktige 2023‑09‑07

 • Datum 2023-09-07
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Bestämmande av tid för justering

 • Frågestund - Under förutsättning att frågor inkommit

 • Handling 2023 nr 145 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling 2023 nr 134 Samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • Yrkande från C angående samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

 • Handling 2023 nr 139 Förslag till principer för Göteborgs Stads investeringsstyrning

 • Handling 2023 nr 148 Revidering av valdistrikt inför valet till Europaparlamentet 2024

 • Handling 2023 nr 147 Utdelning ur stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

 • Handling 2023 nr 129 Redovisning av uppdraget om fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser

 • Handling 2023 nr 136 Redovisning av uppdrag om att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten

 • Handling 2023 nr 138 Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en trygghets- och larmcentral med befogenhet att samordna stadens larm, kameror, trygghetsvärdar och ordningsvakter

 • Handling 2023 nr 149 Redovisning av uppdrag att revidera styrande dokument för arbete med avhoppare

 • Handling 2023 nr 150 Redovisning av uppdrag att revidera nämndernas reglementen och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat- och miljömålen

 • Handling 2023 nr 137 Redovisning av uppdrag kopplade till energiförsörjningen

 • Handling 2023 nr 151 Utbildning och uppföljning för att säkerställa arbetsmiljöansvaret för chefer i Göteborgs Stad

 • Handling 2023 nr 140 Motion av Kalle Bäck (KD) om att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg

 • Yrkande från C angående motion av Kalle Bäck (KD) om att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg

 • Handling 2023 nr 141 Motion av Elisabet Lann (KD) och Kalle Bäck (KD) om inrättande av ”Tränarnas dag” i Göteborg

 • Handling 2023 nr 153 Interpellation av Hampus Magnusson (M) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens sponsring av Hammarkullefestivalen

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}