Till sidans huvudinnehåll

Regler för sekretess

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga. Det innebär att alla medborgare, med vissa undantag, får läsa dem.

Det finns ett antal lagar som styr och påverkar diarieföringsprocessen. Offentlighetsprincipens giltighet står med i tryckfrihetsförordningen, TF, som är en av Sveriges grundlagar. Den anger att allmänna handlingar ska vara offentliga, om inte lagen anger något annat.

Den lag som i huvudsak anger sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I OSL hittar man specifika regler om diarieföring och regler om sekretess. Däremot kan vissa ärenden och handlingar undantas från offentligheten enligt OSL.

Det finns också regler i dataskyddsförordningen, och i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, som gör att vissa uppgifter om enskilda personer behöver strykas innan en handling kan lämnas ut.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}