Till sidans huvudinnehåll

Diarium och arkiv


I ett diarium hittar du handlingar (dokument) som är skapade av eller som har skickats till kommunens förvaltningar, men även av och till andra myndigheter. Det kan vara kallelser och protokoll, beslut eller remisser.

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. En handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev, men handlingen kan även vara elektronisk i form av exempelvis ett e-postmeddelande.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Önskar du komma i kontakt med förvaltningarnas diarier måste du kontakta respektive förvaltning.

Arkiv

Arkiven tar hand om äldre dokument så att de ska kunna bevaras, hållas ordnade och hittas om någon vill se eller läsa dem.

De kommunala arkiven sparar information från kommunala myndigheter. Syftet med det är att kunna lämna ut allmänna handlingar eller forskningsmaterial samt att den egna myndigheten ska kunna hitta sin dokumentation och tillgodose rättskipningens behov.

Regionarkivet

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Där kan du söka efter äldre skolbetyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat.

Så kan du använda diariet

Kommunen har i enlighet med lagen skyldighet att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Handlingarna ska hållas ordnade och tillgängliga, så att du lätt kan hitta det du söker.

Alla förvaltningar inom Göteborgs Stad har ett eget diarium. Diariet handlägger inkommande post och e-post, registrerar och fördelar ärenden, svarar för kontakter med media, förvaltningar, bolag och allmänhet samt lämnar ut allmänna handlingar.

Att läsa handlingar är gratis, men begär du kopior i papper som omfattar mer än 10 sidor kan det komma till en avgift.

Läsa handlingar på webben

De handlingar som har varit uppe på ett möte i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan du hitta och läsa direkt på goteborg.se, under handlingar och protokoll.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring diarium och arkiv så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

Kommun och politik

Regionarkivet

${loading}