Till sidans huvudinnehåll
Person rullar ihop ett stort papper.

Diarium, arkiv och sekretess

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Dessa kan du hitta i de olika diarierna och arkiven.

Diarium och arkiv

I ett diarium hittar du handlingar (dokument) som är skapade av eller som har skickats till kommunens förvaltningar, men även av och till andra myndigheter. Det kan vara kallelser och protokoll, beslut eller remisser.

Regler för sekretess

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga. Det innebär att alla medborgare, med vissa undantag, får läsa dem.

Relaterad information

Kommun och politik

Regionarkivet

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Här kan du söka efter skolbetyg och klasslistor, kartor och ritningar, handlingar från socialtjänsten, patientjournaler och mycket annat.

${loading}