Till sidans huvudinnehåll

Korruption

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt för att motverka korruption och oegentligheter. Kommunen har bland annat en intern rapporteringskanal dit man kan rapportera missförhållanden.

Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan rapportera misstankar om oegentligheter och missförhållanden i Göteborgs Stad.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med flera statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

${loading}