Till sidans huvudinnehåll

Allmän handling och offentlig handling


Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen, eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om uppgifterna inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd enligt  Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret

Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av Offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Beslut och överklagande

Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagbart beslut från myndigheten. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Diarium

Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Under öppettider kan du alltid vända dig till diariet om du behöver hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka e-post. Tänk på att det inte finns något gemensamt diarium för Göteborgs Stad, utan varje förvaltning har sitt eget diarium.

Önskar du komma i kontakt med förvaltningarnas diarier måste du kontakta respektive förvaltning.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Yleinen asiakirja, julkinen asiakirja.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring offentlig handling så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

Kommun och politik

Visselblåsarfunktion

Kommun och politik

Meddelarfrihet

Kommun och politik

Så kan du påverka

Kommun och politik

Sök politiker

${loading}