Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads socialnämnd Nordost - Sammanträde 2023-05-30, protokoll omedelbar justering §§ 171, 173-179

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost
Protokoll från sammanträde
2023-05-30
Omedelbar justering
Protokoll 2023-05-30 §§ 171, 173-179
Protokollet är justerat
2023-05-30
Anslaget sattes upp
2023-05-31
Anslaget tas ned
2023-06-22
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Nordost, Förstamajgatan 2 A, Göteborg
${loading}