Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads exploateringsnämnd - Sammanträde 2023-05-22, protokoll omedelbar justering §§ 127, 138

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads exploateringsnämnd
Protokoll från sammanträde
2023-05-22
Omedelbar justering
Protokoll 2023-05-22 §§ 127, 138
Protokollet är justerat
2023-05-22
Anslaget sattes upp
2023-05-23
Anslaget tas ned
2023-06-14
Protokollet finns tillgängligt
Exploateringsförvaltningen, Postgatan 10, plan 5, Göteborg
${loading}