Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads exploateringsnämnd - Sammanträde 2023-05-22, protokoll avseende §§ 116-126, 128-137, 139-149

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads exploateringsnämnd
Protokoll från sammanträde
2023-05-22
Protokollet är justerat
2023-05-30
Anslaget sattes upp
2023-05-30
Anslaget tas ned
2023-06-21
Protokollet finns tillgängligt
Exploateringsförvaltningen, Postgatan 10, plan 5, Göteborg
${loading}