Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads överförmyndarnämnd - Sammanträde 2023-05-25, protokoll B (§ 59-131)

Typ
Anslag
Nämnd
Överförmyndarnämnden
Protokoll från sammanträde
2023-05-25
Protokollet är justerat
2023-05-25
Anslaget sattes upp
2023-05-26
Anslaget tas ned
2023-06-17
Protokollet finns tillgängligt
Ekelundsgatan 1, Göteborg
${loading}