Till sidans huvudinnehåll

Stadsbyggnadsförvaltningen - Kungörelse - Till stadsbyggnadsnämnden har inkommit följande ansökningar om bygglov som innebär avvikelse från gällande detaljplan eller byggande på mark utanför detaljplanelagt område

Typ
Arkiverad
Nämnd
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd
Tillkännagivandet sattes upp
2023-05-31
Tillkännagivandet tas ned
2023-06-22
${loading}