Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads kommunfullmäktige - Sammanträde 2023-06-08, protokoll omedelbar justering § 14

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunfullmäktige
Protokoll från sammanträde
2023-06-08
Omedelbar justering
Protokoll 2023-06-08 § 14
Protokollet är justerat
2023-06-08
Anslaget sattes upp
2023-06-09
Anslaget tas ned
2023-07-01
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4 A, Göteborg
${loading}