Till sidans huvudinnehåll
Sommarkväll i Göteborg.

Kommun och politik

Göteborgs Stad är organiserad både på politisk nivå och på förvaltnings- och bolagsnivå. Målet för alla verksamheter i Göteborgs Stad är att ge god service till dig som lever, verkar i och besöker staden.

Styrande dokument

Här hittar du Göteborgs Stads styrande dokument. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Relaterad information

Kommun och politik

Göteborgs Stads budget

Göteborgs Stads budget är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige, förvaltningar och kommunala bolag.

Kommun och politik

Göteborgs Stads anslagstavla

Göteborgs Stads anslagstavla visar alla anslag och tillkännagivanden från staden.

Lämna förslag och synpunkter

 Person som sitter i trädgård och håller en penna i handen.
Kommun och politik

Göteborgsförslaget

Göteborgsförslaget är till för dig som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Du kan lämna in ditt eget förslag men också kommentera och rösta på andras förslag.

Två ungdomar sitter på en bänk vid ett torg och pratar.
Kommun och politik

Medborgardialog

Vi utvecklar samhället tillsammans. Förtroendevalda och tjänstepersoner i Göteborgs Stad behöver därför regelbundet ta del av göteborgarnas erfarenheter och tankar. Ett sätt att göra det är genom medborgardialog.

${loading}