Valnämnden

Valnämnden i Göteborg ansvarar för att planera, samordna och  genomföra val och folkomröstningar i Göteborg.

Valnämnden i Göteborg är lokal valmyndighet

Valnämnden i Göteborg är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i staden och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Göteborgs Stad svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler.

Vill du jobba som röstmottagare?

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Central valmyndighet

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Allmänna val

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Senaste valet genomfördes den 11 september 2022. Mer information om valet  2022 hittar du på sidan goteborg.se/val2022.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år. Nästa val hålls 2024.